สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

โครงสร้างบริหารสำนักงานสาธารณสุข

 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร (Samutsakhon Provincial Public Health Office)
เลขที่ 24/87 หมู่ 3 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000