สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

ติดต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

24/87 หมู่ที่ 3 ถ.สหกรณ์ ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
หมายเลขโทรศัพท์ 034-871276-82
หมายเลขโทรสาร 034-871271, 034-871273
E-mail สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
ssjsk00@gmail.com

แผนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร (Samutsakhon Provincial Public Health Office)
เลขที่ 24/87 หมู่ 3 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000