สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

ประวัติสำนักงานสาธารณสุข

ประวัติสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร อาคารเดิมสร้างบนที่ราชพัสดุ เนื้อที่ 3 งาน 57 ตารางวา ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังศาลากลางจังหวัด ตรงข้ามวัดป้อมวิเชียรโชติการาม
อาคารที่สร้างเป็นแบบแปลนจากกองสุขาภิบาล กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข งบประมาณการก่อสร้าง จำนวน 550,000 บาท
ต่อมาในปี พ.ศ. 2541 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ได้ย้ายมาสร้างอาคารแห่งใหม่ โดยได้รับบริจาคที่ดิน จากบริษัท มหาชัยเมืองทองบ้านและที่ดิน จำกัด เนื้อที่ 5 ไร่ ราคา 15 ล้านบาท อาคารที่สร้างเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 3 ชั้น แบบแปลน เลขที่ 8491 จากกระทรวงสาธารณสุข งบประมาณการก่อสร้าง 20,400,000 บาท และได้เปิดทำการอาคารแห่งนี้ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2543
ที่ตั้ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เลขที่ 24/87 หมู่ 3 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 0-3487-1276-78
โทรสาร : 0-3484-0513 หรือ 0-3487-1274
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร (Samutsakhon Provincial Public Health Office)
เลขที่ 24/87 หมู่ 3 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000