การติดต่อสำนักงาน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

24/87 หมู่ที่ 3 ถ.สหกรณ์ ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร  74000

 โทรศัพท์ที่ทํางาน 034-871276

โทรสาร : 0-3484-051113 หรือ 0-3487-1274