การติดต่อสำนักงาน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

24/87 หมู่ที่ 3 ถ.สหกรณ์ ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร  74000
 หมายเลขโทรศัพท์ 034-871276 
หมายเลขโทรสาร 034-871271, 034-871273 
E-mail สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
แผนที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร