การติดต่อสำนักงาน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

24/87 หมู่ที่ 3 ถ.สหกรณ์ ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร  74000

 โทรศัพท์ที่ทํางาน 034-871276

โทรสาร : 034-871271 หรือ 034-871273