ประชาสัมพันธ์กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

รายงานข่าวโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ เมอร์ส
โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ โรคเมอร์ส
ทำอย่างไรเมื่อคุณมีอาการคล้ายเมอร์ส
ใครบ้างที่เสียง โรคเอมร์ส
จับตา! ไวรัสเมอร์เรื่องที่คนไทยต้องตื่นตัว
คำแนะนำสำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง เมอร์ส
โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ โรคเมอร์ส
MERs ไม่น่ากลัวถ้ารู้วิธีป้องกัน

 
 
นายวีรพล นิธิพงศ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร