ภาพกิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

สุขสันต์ วัน สงกรานต์
สุขสันต์ วัน สงกรานต์ สสจ.สค.
สุขสันต์ วัน สงกรานต์ สสจ.สค.
สุขสันต์ วัน สงกรานต์ สสจ.สค.
สุขสันต์ วัน สงกรานต์ สสจ.สค.
สุขสันต์ วัน สงกรานต์ สสจ.สค.
สุขสันต์ วัน สงกรานต์ สสจ.สค.
สุขสันต์ วัน สงกรานต์ สสจ.สค.
สุขสันต์ วัน สงกรานต์ สสจ.สค.
สสจ.สค.ออกบูธ ร้านอาหาร

 
 
นายวีรพล นิธิพงศ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร