ภาพกิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

ร่วมกิจกรรมกีฬาสาธารณสุข
ร่วมกิจกรรมกีฬาสาธารณสุข
ร่วมกิจกรรมกีฬาสาธารณสุข
ร่วมกิจกรรมกีฬาสาธารณสุข
ร่วมกิจกรรมกีฬาสาธารณสุข
ร่วมกิจกรรมกีฬาสาธารณสุข
ร่วมกิจกรรมกีฬาสาธารณสุข
ร่วมกิจกรรมกีฬาสาธารณสุข
ร่วมกิจกรรมกีฬาสาธารณสุข
ร่วมกิจกรรมกีฬาสาธารณสุข
ร่วมกิจกรรมกีฬาสาธารณสุข
ร่วมกิจกรรมกีฬาสาธารณสุข
ร่วมกิจกรรมกีฬาสาธารณสุข
ร่วมกิจกรรมกีฬาสาธารณสุข

 
 
นายวีรพล นิธิพงศ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร